مطالب مرتبط:

غنی: ایجاد یک نظام عادل، هدف اساسی حکومت است

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید، ایجاد یک نظام عادل هدف اساسی حکومت است. غنی می گوید، بر بنیاد یک نظ...

مطالب اخیر