مطالب مرتبط:

ناتوانی مرکل از مقابله با اشتباهاتش!

به عقیده رهبرحزب محافظه کار آلترناتیو، علت وقوع حادثه اخیر برلین، ناتوانی مرکل از مقابله با اشتباهاتی است که حا...

مطالب اخیر