مطالب مرتبط:

ولسی جرگه: حکومت نامزد وزرای جدید را به عوض سرپرستان معرفی کند

هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا هر چه زودتر نامزد وزرا را برای وزارت های که از سوی سرپرستان...

مطالب اخیر