مطالب مرتبط:

دادستانی کل حکم جلب جنرال دوستم را صادر کرد!

پیام آفتاب: دفتر معاون اول رئیس جمهور می‌گوید از دادستانی کل حکم جلب آقای دوستم به آنها رسیده است.

مطالب اخیر