مطالب مرتبط:

آغاز تحقیقات پلیس درباره حمله به خانه نماینده مردم هلمند در پارلمان

پیام آفتاب: پولیس و نیروهای امنیتی کشور پس از رویداد حمله به منزل «میرولی» نماینده مردم هلمند در پارلمان، که هش...

مطالب اخیر