مطالب مرتبط:

دادستانی کل حکم جلب ژنرال دوستم را صادر کرد

دفتر معاون اول رییس جمهوری افغانستان می‌گوید از دادستانی کل حکم جلب عنوانی آقای دوستم به آنها رسیده است.

مطالب اخیر