مطالب مرتبط:

رییس جمهور: کلید ثروت کابل در دست کابلی ها است

نشست سپاسگذاری و تقدیر از خدمات وزارت مسکن و شهرسازی با حضور رییس جمهور در کابل برگزار شد. ()، داکتر محمد اشرف ...

مطالب اخیر