مطالب مرتبط:

دفتر عبدالرشید دوستم مکتوبی برای جلب وی دریافت کرده‎است

دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان تائید می کند که مکتوبی را مبنی بر جلب عبدالرشید دوستم روز گذشته از سوی ...

مطالب اخیر