مطالب مرتبط:

غنی: برای ختم بحران در کشور باید تلاش شود

رئیس جمهور افغانستان روی تلاش برای پایان بخشیدن به بحران ها در این کشور تأکید می کند. محمد اشرف غنی امروز در نش...

مطالب اخیر