مطالب مرتبط:

حکومت با احترام به تصمیم مجلس نامزد وزرای جدید را معرفی کند

شماری از نمایندگان مجلس می گویند که حکومت باید به تصمیم مجلس در خصوص رد صلاحیت ۷وزیر کابینه، احترام بگذارد و نا...

مطالب اخیر