مطالب مرتبط:

سرور دانش: من زرداد را ضمانت نکرده ام

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور برخی اخبار درخصوص ضمانت کردن زرداد فریادی توسط خودش را رد کرد. ()، روز چهارشنبه ...

مطالب اخیر