مطالب مرتبط:

پیامی به کمیته‌ منع شکنجه سازمان ملل متحد

«به‌آن دولت‌هایی‌ که نسبت ضعف حاکمیت قانون به‌دشواری‌های اجرای قوانین مواجه اند، استراد مجرمین جنگی و یا جنایتک...

مطالب اخیر