مطالب مرتبط:

حکم جلب جنرال دوستم صادر شد

حکم کنار زدن و محاکمه جنرال دوستم صادر شد. حلقات نزدیک به شورای امنیت ملی که نمی خواهند نامی از آنها گرفته شود،...

مطالب اخیر