مطالب مرتبط:

بیکاری و زمستان سرد، نگرانی مردم بادغیس

بیکاری و بلند رفتن بهای مواد سوخت در بادغیس، زندگی مردم این ولایت را در فصل زمستان دشوار کرده است. عبدالله افضل...

مطالب اخیر