مطالب مرتبط:

عواید ملی سال ۱۳۹۵ به ۱۶۵ میلیارد افغانی رسیده است

وزیر مالیه با بیان اینکه در سال مالی ۱۳۹۵، این وزارت ۳۳ میلیارد افغانی بیشتر از هدف تعیین شده جمع آوری کرده است...

مطالب اخیر