مطالب مرتبط:

مشکل قطع برق کابل بزودی حل نخواهد شد

پیام آفتاب: وزیر انرژی و آب می گوید که مشکل قطع برق کابل در فصل سرما به کم شدن واردات برق از کشورهای همسایه مرب...

مطالب اخیر