مطالب مرتبط:

ریاست جمهوری حمله مهاجمان به منزل عضو مجلس نمایندگان را محکوم کرد

ریاست جمهوری، حمله افراد مسلح به منزل معلم میر ولی نماینده مردم هلمند در مجلس نمایندگان را به شدت محکوم کرده و ...

مطالب اخیر