مطالب مرتبط:

شیوه جنگ اوباما

مقاله: براي امريکايي هايي که از اوباما نفرت دارند و حتي آنهايي که او را دوست دارند وقتي مي بينند که چهل و چهارم...

مطالب اخیر