مطالب مرتبط:

ارگ: طالبان جهت حذف نام رهبری خود از لیست سیاه، به ما مراجعه کنند

حکومت افغانستان، بعد از این که طالبان گفتگوی صلح را یکبار دیگر مشروط ساخت، گفت که اگر آن ها واقعاً مایل به صلح ...

مطالب اخیر