مطالب مرتبط:

عطا محمدنور شرایط افغانستان به اتحاد سیاسی نیاز دارد

عطا محمد نور، سرپرست استان بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی...

مطالب اخیر