مطالب مرتبط:

چرا طالبان به ولسوالی مارجه‌ی هلمند علاقه‌مند هستند؟

این ولسوالی با داشتن زمین‌های زراعتی و منبع‌های سرشار آب و کانال‌های آبی برای آبیاری زمین، مکان مناسب برای زراع...

مطالب اخیر