مطالب مرتبط:

آماده كمك به افغانستان در روند مبارزه با تروريسم هستيم

رئيس جمهوري روسيه از آمادگي مسكو براي كمك به افغانستان در روند مبارزه با تروريسم خبر داد

مطالب اخیر