مطالب مرتبط:

موافقت با ادامه تدریس استاد 102 ساله در دانشگاه استرالیا+ تصاویر

استاد 102 ساله استرالیایی هنوز به تدریس در کلاس درس مشغول است.

مطالب اخیر