مطالب مرتبط:

واكنش هاي جهاني به حمله ي انتحاري

حادثه ي خونين در كابل با واكنش هاي تند جهاني روبرو شده است كه عاملان آن محكوم و نكوهش شده اند

مطالب اخیر