مطالب مرتبط:

ممنوعیت رانندگی در اطراف کاخ ملکه انگلیس به دلیل نگرانی‌های امنیتی

پلیس لندن رانندگی در خیابان‌های اطراف کاخ باکینگهام را به دل...

مطالب اخیر