مطالب مرتبط:

ارایه طرح جامع امنیتی مناطق مرکزی

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و محمد محقق معاون دوم رییس اجرایی طرح جامع امنیتی مناطق مرکزی را به شورای امنیت ...

مطالب اخیر