مطالب مرتبط:

کشته شدن یک زن جوان در غزنی به اتهام فساد اخلاقی

یک زن جوان در غزنی به اتهام فساد اخلاقی توسط شوهرش با ضربات سرپوش دیگ بخار کشته شد.

مطالب اخیر