مطالب مرتبط:

رهبران جنبش به هشدارها توجه نکردند!

دومین تظاهرات جنبش روشنایی باانفجار بمب و انتحار روبرو شد حکومت در شب قبل از تظاهرات هشدار داده بود که احتمال وقوع این انفجار وجود دارد اما برخی از رهبران جنبش اصرار به برگزاری آن نمودند

مطالب اخیر