مطالب مرتبط:

نبود اشتغال از عمده ترین مشکلات جوانان در کشور است

پیام آفتاب: شماری از فارغ التحصیلان که به تازگی از رشته فیزیک دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ فراغت شان را جش...

مطالب اخیر