مطالب مرتبط:

انفجار در فرماندهی پولیس قندوز (عکس)

فرماندهی پولیس قندوز هدف انفجار قرار گرفت ، ساعاتی قبل یک ماین جاسازی شده در بایسکل در نزدیکی ساختمان جدید فرماندهی پولیس قندوز منفجر شد این انفجار تن را زخمی کرده است کد

مطالب اخیر