مطالب مرتبط:

موضوع حق العبدى بالاى قومندان زرداد مطابق قوانين افغانستان محفوظ مى باشد

کابل (پژواک اول جدى &...

مطالب اخیر