مطالب مرتبط:

لت و کوب نماینده مجلس از سوی معترضان دهمزنگ

یک عضو مجلس نمایندگان از سوی معترضان کابل در دهمزنگ مورد لت و کوب قرار گرفت

مطالب اخیر