مطالب مرتبط:

حمله راکتی به مکرویان کابل تلفاتی نداشته است

دقایقی قبل، حوالی ساعت شب حمله راکتی به کابل صورت گرفتبه گفته منابع خبری، یک فیر راکت حوالی ساعت

مطالب اخیر