مطالب مرتبط:

بازداشت ۲۷ تن قاچاقچی مواد مخدر و مشربات الکولی

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر در سه ماه گذشته، ۲۷ نفر را در پیوند با ۱۸ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بازداشت کرده است

مطالب اخیر