مطالب مرتبط:

اروپا فلسطین را به رسمیت بشناسد

وزیر امورخارجه فلسطین پس از نشست مشترک وزرای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای عربی خواستار به رسمیت شناختن فلسطین شد.

مطالب اخیر