مطالب مرتبط:

آتشسوزی در شهر کابل، دو میلیون افغانی خساره وارد کرد

کابل (پژواک، اول جد&#...

مطالب اخیر