مطالب مرتبط:

نشست شورای عالی محو پولیو در کایل برگزار شد

مجلس شورای عالی محو پولیو به منظور فراهم نمودن حمایت های بیشتر برای پروگرام امحای پولیو دایر گردید.

مطالب اخیر