مطالب مرتبط:

چند خبر فرهنگی افغانستان از زبان رایزن فرهنگی ایران در کابل

به دنبال تشکیل پویش «کودکان کتابخوان سرزمین بدون جنگ» توسط جوانان ایرانی و افغانستانی در ایام نمایشگاه کتاب تهران، ۷۰۰ هزار جلد کتاب جمع‌آوری شده که نخستین مجموعه آن‌ها به افغانستان ارسال شد

مطالب اخیر