مطالب مرتبط:

نمایشگاه «در آغوش وطن، نگاهی به زندگی آوارگی» در برلین برگزار شد

مهاجرین در دیوارهای نمایشگاهی در برلین آلمان خاطراتشان را از ترک وطن و مسیرهای پرخطر سفر بازگو کردند و در این نمایشگاه مراحل سفرشان را با تصاویر به نمایش گذاشتند

مطالب اخیر