مطالب مرتبط:

لباسی که زوج هنرمند افغانستانی برای تیم المپیک ایران طراحی کردند

کاربران فضای مجازی با انتشار تصویری از لباس کاروان المپیک ایران در سال که زوج هنرمند افغانستانی طراحی کرده بودند، استقبال کردند

مطالب اخیر