مطالب مرتبط:

مفهوم مدافعان حقوق بشر نامفهوم است

کمیسیون حقوق بشر افغانستان، کنفرانسی را در کابل به منظور حمایت از مدافعان حقوق بشر برگزار کرد. مهمانان هر کدام ...

مطالب اخیر