مطالب مرتبط:

ادارات دولتی سرپل ۹۹ درصد بودجۀ عادی را به مصرف رسانده‌است

والی سرپل از افزایش عواید ادارات عایداتی این ولایت خبر داده می گوید که ادارات دولتی در سال مالی ۱۳۹۵ توانسته ان...

مطالب اخیر