مطالب مرتبط:

نی: رسانه‌های که ماتم ملی را رعایت نکنند مورد پیگرد قرار می گیرند

نی یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید، رسانه‌های دیداری و شنیداری موظف هستند ماتم ملی را رعایت کنند

مطالب اخیر