مطالب مرتبط:

یک مخفیگاه بزرگ مواد انفجاری در کابل کشف شد

ماموران ریاست عمومی امنیت کشور یک مخفیگاه بزرگ مواد انفجاری مربوط تروریستان را از مربوطات حوزه هفتم شهر کابل کش...

مطالب اخیر