مطالب مرتبط:

انتقاد ها از هزینه هنگفت دفتر همسر رئیس‌جمهور و صرف صدها هزار افغانی برای مشاورین

شماری از اعضای مجلس نمایندگان از اختصاص ۲۲ میلیون افغانی برای هزینه سالانه دفتر همسر رئیس جمهور غنی به شدت انتق...

مطالب اخیر