مطالب مرتبط:

مردم کابل از دست شرکت برشنا به ستوه آمده‌اند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که موجودیت فساد و نابسمانی در شرکت برشنا مردم کابل را به ستوه آورده است.

مطالب اخیر