مطالب مرتبط:

لت و کوب دو خبرنگار از سوی ماموران پولیس غزنی

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر