مطالب مرتبط:

ما ایرانی‌ها و افعانستانی‌ها تاریخ درد را خوب بلدیم

در همان ساعت نخست حادثه دیروز میدان دهمزنگ کابل، موجی از تسلیت و محکومیت این حادثه از طرف کابران در فضای مجازی منتشر شد و بسیاری از کاربران ایرانی نیز در این حادثه با مردم افغانستان همدردی کردند

مطالب اخیر