مطالب مرتبط:

متن کامل سخنان محمود صیقل در سازمان ملل

متن سخنرانی مکمل محمود صیقل در جلسه شورای امنیت ملل متحد پیرامون وضعیت در افغانستان تشکر، آقای رییس! اجازه دهید...

مطالب اخیر