مطالب مرتبط:

سرها در گریبان است…

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، سال سختِ جنگ، یک میلیون بیجا شده ای را برجای گذاشت که اکنون با رسیدن سر...

مطالب اخیر